MKS Kancelaria Adwokacka

MKS Kancelaria Adwokacka powstała w celu świadczenia najwyższej jakości usług prawnych dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz szerokiego wachlarza Klientów. Należą do nich w szczególności klienci indywidualni, spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe.


Adwokat Małgorzata Górska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. 

Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte już na studiach w ramach odbytych praktyk i podczas aplikacji adwokackiej. Przez ostatnie lata pracowała zarówno w dużych kancelariach adwokackich jak i radcowskich na Górnym Śląsku. W ramach tej współpracy wykonywała obsługę prawną kilku gmin, jak również gminnych jednostek budżetowych, w tym ośrodków sportu i rekreacji. 

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym zwłaszcza w prawie kontraktowym, w prawie samorządowym, administracyjnym, prawie gospodarczym, w tym spółek handlowych, a także w prawie lokalowym.

Specjalizacje

Prawo cywilne

Doradzamy w ramach różnych dziedzin prawa cywilnego, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.

Prawo kontraktowe

Kancelaria doradza we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych.

Prawo administracyjne

Podejmujemy się prowadzenia spraw w zakresie:

reprezentacji w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej

Prawo pracy

Kancelaria doradza przedsiębiorcom ze wszystkich branż w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. 

Prawo samorządowe

Doradztwo jednostkom samorządu terytorialnego.

Prawo mieszkaniowe

Kancelaria oferuje doradztwo prawne dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości

Prawo lokalowe

Kancelaria doradza w sprawach lokalowych.

Prawo spółek handlowych

Świadczymy obsługę prawną spółek z kapitałem polskim i zagranicznym.

Windykacja należności

Kancelaria pomaga wierzycielom w odzyskiwaniu ich należności stosując windykację miękką, windykację twardą, podejmując działania przedsądowe mające na celu zmobilizowanie dłużnika do spłaty zadłużenia, występowanie do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty, jak również prowadzenie postępowania egzekucyjnego po jego uzyskaniu. 

Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne, zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania, jak również w związku z późniejszą realizacją umowy o zamówienie publiczne. 

 

 

Umów się na spotkanie

 

MKS Kancelaria Adwokacka

ul. Jesionowa 9a/102c

40-159 Katowice

tel. 698-653-660

mail: biuro@mksadwokaci.pl

masz pytanie wyślij wiadomość

Copyright Nazwa.pl